Archiwum dnia: 22 kwietnia 2018


projekt garażu 35m2
Budowa garażu do 35m2. Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie? Najpierw należy jednak wyjaśnić co to jest garaż. Obowiązujące przepisy prawne nie zawierają definicji tych pojęć. Pod pojęciem garażu rozumie się jednak budynek lub pomieszczenie przeznaczone do postoju pojazdów, zamknięte ze wszystkich stron ścianami z otworami wraz z […]

Garaż bez pozwolenia na budowę, garaż 35m2, projekt garażu