Projekt domu 35m2


Pierwsza rzecz którą musicie wiedzieć przed rozpoczęciem budowy:
– jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego czy jest możliwość budowy budynków gospodarczych lub domków letniskowych wolnostojących do 35m2 zabudowy, aktualnie prawo jest takie że w budynku gospodarczym możecie sobie nawet położyć marmury i zrobić łazienkę z jacuzzi. (kto bogatemu zabroni 😉
– bardzo ważna rzecz czy na działce nie ma terenów archeologicznych (w tym przypadku musimy zlecić badania ziemi których koszt może wynieść nawet 10tys złotych)
– czy nie idą przy działce linie wysokiego napięcia to kolejny problem
– bardzo ważna i paradoksalna rzecz przy braku kanalizacji czy jest możliwość zainstalowania szamba szczelnego lub plastikowego z rozsączkami, czasami może dojść do wielkiego zaskoczenia gdy urząd pozwoli nam na budowę domu ale odmówi budowy szamba, większość gmin działa w ten sposób że odmawia szamba i chce aby inwestor na własny koszt dociągnął kanalizacje miejską do której później wszyscy sąsiedzi będą musieli się podłączyć (ustawa z 2000r pozwala urzędom na takie odmowy budowy szamba)
– oczywiście media czy są dostępne (prąd, woda), można „wykręcić” szpilkę wodną ale też może ona być zakazana w danej gminie.
– dom może mieć 35m2 zabudowy, wysokość 5m przy dachu dwuspadowym i 4m przy jednospadowym (zrobione jest to specjalnie żeby nie można zrobić użytkowego poddasza, bo wtedy do góry i mamy 70m2 🙂

To podstawowe informacje dzięki którym unikniecie rozczarowań i załamań nerwowych 🙂 jak wszystko jest ok możecie zacząć działać.

Informacje urzędowe i zgłoszeniowe. Wszystko co potrzebujesz aby przejść przez urzędnicze zawiłości. Zgłoszenie będzie proste i przyjemne.

Żaden urząd nie przyjmie od Was narysowanych ręcznie rysunków, nie czytajcie informacji w Internecie jakie to łatwe i przyjemne, jak zaniesiecie do wydziału architektury narysowane przez siebie rzuty to urzędnik spadnie z krzesła ze śmiechu. Projekt musi być narysowany przez architekta z uprawnieniami to samo dotyczy się naniesienia budynku na mapę zasadniczą. 

Od strony formalnoprawnej procedura zgłoszenia robót budowlanych jest krótsza i prostsza w porównaniu do uzyskania pozwolenia na budowę. Nie ma odbiorów, kierowników budowy czy innych rzeczy które spędzą nam sen z powiek.

Od czego zacząć procedurę zgłoszenia

Zgłoszenie robót budowlanych tak jak wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w starostwie (lub w urzędzie miasta na prawach powiatu), w odpowiednim wydziale architektoniczno-budowlanym. Formularz zgłoszenia możemy pobrać w urzędzie lub z jego strony internetowej. Powinno ono zawierać:

  • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz terminach rozpoczęcia;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • w zależności od potrzeb należy załączyć odpowiednie szkice lub rysunki dotyczące planowanej inwestycji. Ustawa nie wymaga, aby zostały one przygotowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi (spróbujcie zanieść takie rysunki, mina urzędnika – bezcenna). Nie jest też potrzebny projekt budowlany. To, czy będzie trzeba dołączyć szkice lub rysunki, zależy od rodzaju przewidzianych do wykonania robót i uznania urzędnika przyjmującego zgłoszenie;
  • mapa z naniesioną lokalizacją budynku (architekt „zaśpiewa” za to maksimum 100-200zł)

Zamiast decyzji milczenie organu

Prawo budowlane mówi, że zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, a do ich wykonywania można przystąpić po upływie 30 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji (jest to tak zwana zasada milczącej zgody). 30 dni to czas dla organu na faktyczną i prawną ocenę zgłoszenia.

Instytucja zgłoszenia nie przewiduje wydawania przez organ aktu administracyjnego potwierdzającego możliwość rozpoczęcia robót. Samo milczenie i brak decyzji wyrażającej sprzeciw kończy postępowanie w sprawie wszczętej zgłoszeniem i uprawnia do podjęcia robót. Jeżeli jednak inwestor chciałby uzyskać potwierdzenie możliwości rozpoczęcia robót (niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia), może zwrócić się do organu o wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego. (ja osobiście radzę wszystkim taki papier mieć w ręku 🙂

To tyle z wiadomości prawnych i urzędowych, jeżeli macie pytania piszcie do mnie na priv przez FB https://www.facebook.com/zbudujsamdom/

My możemy Wam pomóc w następujący sposób:
– mamy gotowy pakiet do zgłoszenia takiego samego budynku jaki powstał w projekcie „Dom 35m2 z 40tys złotych” jest to opis prac i jak będzie wyglądał budynek, wszystkie rzuty budynku potrzebne do zgłoszenia, jest to forma pdf, trzeba to po prostu wydrukować dodać resztę dokumentów i złożyć w urzędzie. Jeżeli chodzi o mapkę lokalizacyjną budynku to niestety każdy ma indywidualną i musi nanieść budynek tam gdzie będzie go konstruował.

Projekt z rzutami i opisem to koszt 149zł, można go zamówić poniżej, są to dokładnie dokumenty do domu z naszego projektu

Produkt tylko dla osób które obejrzały film i są zdecydowane na budowę identycznego budynku, zgłasza się go jako budynek gospodarczy wolnostojący lub dom letniskowy całoroczny wolnostojący.

W pakiecie projektu do zgłoszenia, wszystkie rzuty budynku oraz opis prac budowlanych potrzebny do zgłoszenia, drukujecie z pliku pdf i zanosicie do Urzędu z resztą dokumentów

A.04.2 E-02 Elewacja Wsch. _ Arkusz  (A.04.1 E-01 Elewacja P263n. _ Arkusz)  A.02.1 Poziom -1 _ Arkusz (A.03.1 A-01 Przekr363j poprzeczny _ Arkusz)  (A.03.2 A-02 Przekr363j pod263u277ny _ Arkusz)

Tutaj można zamówić projekt i instrukcję koszt 149zł za całość

rzut wysokosc